Intervalový trénink je cvičení, při kterém se střídají úseky s velkou 
intenzitou zatížení a odpočinkem. Obvykle rozlišujeme intervalové 
metody podle doby zátěže na krátké, střední a dlouhé intervaly. 
 Délka intervalu, doba odpočinku, intenzita a obsah se vždy volí 
dle tréninkového cíle. Během odpočinku nesmí dojít k úplnému 
zotavení.  Intervalový trénink má velký vliv na 
kardiorespirační soustavu. Je jednou z nejlepších 
tréninkových metod a zároveň i nejnáročnějších.