Již za 3 až 4 měsíce pravidelných tréninků se naučíte 
nejdůležitějším základům přežití v extrémních situacích.

Na lekcích sebeobrany poznáte skutečnou realitu technik už při výuce - 
blízkost reálných situací souvisejících s ochranou vlastního života a zdraví.

Sebeobrana má za úkol odrazit prvotní útok pachatele a pokud možno 
co nejrychleji utéci do bezpečí, přivolat pomoc.

Pomocí jednotlivých technik provádíme nácvik různých 
vysvobození a držení (uchopení, údery, kopy atp.)