TAEBO je intenzivní skupinové cvičení s hudbou s využitím prvků bojových sportů a umění. TAEBO je určeno opravdu pro každého, kdo chce zlepšit svoji kondici, zhubnout či formovat své tělo, zpevnit se či zesílit, užít si zábavu při tréninku a vyčistit si hlavu ;-).

Motto TAEBO – GET FIT – LOSE WEIGHT – HAVE FUN – BE STRONG - zcela jednoznačně vypovídá o tom, co můžete od tohoto komplexního cvičení očekávat.

Každý může trénovat TAEBO, protože TAEBO není výkonnostní sport a nejde o překonávání limitů, časů, porovnávání se s výkony ostatních. Filosofie TAEBO je obsažena ve významu tohoto slova a ve významu jednotlivých písmen slova TAEBO:

T represents total commitment to whatever you do

T znamená totální odevzdání se všemu co dělám

A represents awarness of yourself and the world

A znamená uvědomování si sebe sama a světa

E represents exellence, the truest goal in anything you do

E znamená excelentní přístup ke všemu co člověk dělá

B represents the body as a force for total change

B znamená tělo jako bázi a prostředek k totální vnitřní i vnější změně

O represents obedience to your will and your true desire for change

O znamená otevřenost a poslušnost své vůli ke změně

TAEBO je totální odevzdání se tomu co dělám, uvědomování si role jedince ve společnosti... excelentní přístup ke všemu co dělám. Tělo je zde používáno jako prostředek k poznání a ke změně. Pro dosahování změny a pokroku je zapotřebí především otevřenost a poslušnost, schopnost naslouchat svému tělu.

Neexistuje žádný komerční sport, nevýkonnostní sportovní aktivita, která jde tak hluboko i do mysli člověka a formuje nejen jeho tělo, ale i charakter.

Nesoutěžíme s ostatními, nepoměřujeme se, přesto ale každý může jít vpřed a zlepšovat svoji kondici, sílu, vytrvalost, ohebnost a koordinaci. Cílem není dosažení nějaké mety. Cesta je cíl.

Cvičení je velmi intenzivní, ale v podstatě má každý cvičenec intenzitu ve svých rukou. Při cvičení se nevytváří žádné vazby technik, nebo choreografie, nemusíte si nic pamatovat, můžete být tady a teď a cvičit kop, úder nebo kombinaci bojových technik. Po odcvičení určitého počtu opakování přijde další a další technika či kombinace. Přestávky si může každý udělat kdykoli, přerušit trénink a zase se vrátit. Není možné prohrát, protože každý je sám svým „trenérem“ a určuje si délku zátěže i délku pauz sám. Skupina a instruktor vás motivuje, ano, můžete využít energie skupiny či instruktora, je to ale především o vás, naučte se vnímat sami své tělo, naslouchejte jeho potřebám a staňte se svým vlastním trenérem.

HISTORIE TAEBO

TAEBO vynalezl Billy Blanks, američan , který jako první spojil prvky karate, boxu a baletu do skupinového cvičení s hudbou. Cvičení původně zcela bez pomůcek, pouze s vlastním tělem. TAEBO se stalo celosvětovým trendem ve fitness v 90. Letech 20 století.

TAEBO přivezli do Evropy Němci Dorothee Müller a Frank Magnus, kteří v listopadu 1999 presentovali poprvé TAEBO v Evropě na IFAA mezinárodním kongresu fitness a aerobiku v Berlíně. TAEBO, které tito referenti a prezentéři na svém pobytu v Los Angeles poznali a několik týdnů intenzivně trénovali, se mělo stát novinkou pro evropský trh fitness a stalo se součástí nabídky vzdělávání instruktorů IFAA.

Do této doby nebylo TAEBO nikdy školeno a neexistoval žádný ucelený koncept vzdělávání instruktorů.

Koncept vzdělávání budoucích instruktorů TAEBO a propracování metodiky, techniky a didaktiky tréninku pro širokou veřejnost je dílem Dorothee Müller a Franka Magnuse.

Pro mnohá nedorozumění, obchodní a strategické zájmy, jak ze strany majitele IFAA, tak i ze strany BG star promotion – společnosti vlastnící práva na celosvětový prodej videokazet Billy Blanks TAEBO a veškerých práv spojených s produktem „TAEBO“, se autoři sportovního systému vzdělávání instruktorů TAEBO rozešli s IFAA a založili svoji vlastní akademii – European Fitnesssystems Professional Education – EFPE, která vyvíjí vlastní originální sportovní systémy a školí profesionální instruktory v oblasti fitness.

S rozchodem je spojen také vznik ochranné registrované známky ETB. ETB je European Tae - bo. ETB je sportovní systém, který má principiálně 2 části.

První částí je vlastní koncept lekcí (ETB a ETB Intro), tak jak si ji klient může zacvičit s vyškoleným instruktorem. Součástí know-how je metodika vedení lekcí, rychlost hudby, výběr technik, průběh intenzity lekce a její sestavení tak, aby přinesla maximální tréninkový efekt všem účastníkům lekce.

Druhou součástí konceptu ETB je vzdělávání a školení budoucích instruktorů, schopných vést komerční tréninky TAEBO pro veřejnost.

ETB je tedy jediný sportovní systém, který uceleně vzdělává budoucí instruktory a nabízí klientům prostřednictvím ochranné známky ETB kvalitní TAEBO trénink.

TAEBO trénink pomůže každému rychle se dostat do kondice, zpevnit tělo, zhubnout a vyformovat křivky paží, nohou, trupu a boků. Je to nejkomplexnější skupinové cvičení s hudbou, rozvíjí jak kardiovaskulární systém, tak i skelet a svalový systém. Za jeden trénink pro sebe uděláte tolik jako na 2-3 trénincích jednostranných cvičení ;-).