Jana Holanová


osobní fitness trenérka, lektorka skupinových lekcí

Datum publikování: 25. 6. 2020, 14.43 hodin

JANA HOLANOVÁ

Motto: “Je lehčí vstát brzy a zacvičit si, než aby se vám každý den při pohledu do zrcadla nelíbilo, co vidíte.” — Jayne Cox

Osobní fitness trenérka

Lektorka skupinových lekcí

    - Kruhový trénink

    - Tabata

    - Outdoor trénink

 

Vzdělání a zkušenosti

2020 - Trenérská škola Olympia

 - Instruktor fitness

 - Osobní trenér kondičního posilování

 

Kontakt: +420 605 786 577

                holanova.janka@gmail.com