Jóga

 

V tradičních svitcích o józe je pojednáváno o využití principu rovnováhy mezi sílou a váhou – udržení váhy za pomocí minimální síly. 

Na hodinách se seznámíme s pojmy jako těžiště těla a těžiště jednotlivých částí těla (např. na příkladě uvolněné ruky a následně zvednuté nebo ohnuté v loktu). Naučíme se používat tento princip při cvicích, asanách a různých pozicích. Řekneme si které se dají použít v každodenním životě.

Součástí každé lekce jsou cviky na posílení a procvičení základních poloh těla jako jsou třeba úklony vzad/vpřed, do stran, posilovací cvičení a další.

Seznámíme se s pojmem asana v ohledech jako: popis, princip, názorná ukázka, pozitivní účinek a kontradikce.

Při cvičení si opravujeme chyby. Objasníme si jak a proč děláme jednotlivé cviky. Seznámíme se taky s různými technikami dýchání. 

A také na konci každé hodiny si necháváme čas na relaxaci, jejichž techniky si předem popíšeme.