NOVÁ PRAVIDLA PRO VSTUP OD 25.11.2021


Datum publikování: 28. 10. 2021, 15.27 hodin

PRAVIDLA PRO PROVOZ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ
OD 25.10.2021

 

Personál je povinen kontrolovat klienty při vstupu do vnitřních prostor a klienti musí splňovat jeden z níže uvedených bodů, v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit.

 

  1. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR (změna od 1.11.2021) vyšetření na přítomnost viruSARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

  2. Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami (změna od 1.11.2021) rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

 3. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.

 

 4. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

 5. Osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 

 

           /SAMOTEST LZE ZAKOUPIT NA RECEPCI/

 

                       

 

 

Děkujeme za spolupráci, Váš tým DBFit.