NOVÁ PRAVIDLA PRO VSTUP OD 22.11.2021


Datum publikování: 26. 11. 2021, 14.36 hodin

PRAVIDLA PRO PROVOZ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ
OD 22.11.2021

 

Personál je povinen kontrolovat klienty při vstupu do vnitřních prostor a klienti musí splňovat jeden z níže uvedených bodů, v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny vpustit.

 

 

  1. Osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a prokáží se příslušným národním certifikátem.
     
  2. Osoby do věku 18 let, osoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí) a dále osoby, které nemají ukončené očkování, které svou bezinfekčnost prokázaly negativním RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 starým maximálně 72 hodin.
     
  3. Osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Děkujeme za spolupráci, Váš tým DBFit.