Kung Fu

má unikátní genotyp bojového umění, který přežil v průběhu staletí a i nadále získává v

celém světě stále větší popularitu díky unikátní kombinaci bojového a zdravotního aspektu,
jednoduchostí provádění a efektivitou v boji.
Kung Fu stylu Wing Chun využívají vojenské struktury a jednotky zvláštního nasazení jako:
námořnická pěchota USA a FBI, GSG-9 a SEK Německa, GIP Lucemburska, RAIO Francie, NOSC Itálie,
policejní speciální oddíly Belgie, Rakouska, Španělska, Indie, Maďarska, Polska, České republiky,
Slovenska. Jedná se o styl práce elitních osobních strážců v celém světě.
Pro tento styl kung-fu je charakteristické vedení boje na blízkou, kontaktní vzdálenost s využitím
rychlých úderů a silné obrany v kombinaci s pohyblivým postojem - pohyby jsou maximálně úsporné,
racionální a velmi efektivní. 
Cvičí se zlomy, házeni, údery, tlaky, technika vyvedení z rovnováhy, velký arzenál techniky nohou a
jejich vzájemné působeni s rukama a tělem, technika (reflexní citlivosti), praxe technik pomocí
dřevěného panáka, cvičení s tyčí a s noži-motýlími.
Důležitou koncepcí školy Kung Fu je nestavět svou sílu proti síle soupeře, ale využít sílu soupeře proti
jemu samotnému. 
Díky praktikování Kung Fu každý se může pocítit svou sílu - tělesnou, duševní a duchovní.